ณ เมืองแก้ว

ณ เมืองแก้ว

เดินทางเยือนสถานที่ต่าง ๆ ตามเรื่องราวพระประวัติ ค้นหาว่า
มีร่องรอยอะไร หลักฐานชิ้นไหน อยู่ในสถานที่แห่งใดบ้าง ณ เมืองแก้วแห่งนี้

Plymouth

Portsmouth

15 Marine Parade, Brighton

Greenwich

Natural History Museum, London

Northlodge, Ascot

The National Archives