รอยพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ

รอยพระประวัติ
กรมหลวงชุมพรฯ

ภาพถ่าย ภาพวาด และรายละเอียดมากมายในเอกสารจดหมายเหตุ จากแหล่งค้นคว้าหลายแห่งในประเทศอังกฤษ
ทำให้เราสามารถมองย้อนอดีตได้อย่างแจ่มชัดขึ้น ถึงความเป็นไปในพระประวัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทรงฝึกหัดศึกษาในเรือรบอังกฤษ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24